Mar 21 , 2022

Фокус група – Финансиска писменост кај младите лица

Здружението Центар за развој и промоција ПРОМО ИДЕА – Струмица спроведува истражување за испитување на…

Read more

POSTED BY

garvanliev

Mar 21 , 2022

Фокус група – Финансиска писменост кај младите лица

Здружението Центар за развој и промоција ПРОМО ИДЕА – Струмица спроведува истражување за испитување на…

Read more

POSTED BY

garvanliev

Mar 14 , 2022

Онлајн истражување – Финансиска писменост кај младите лица

Здружението Центар за развој и промоција ПРОМО ИДЕА – Струмица спроведува истражување за испитување на…

Read more

POSTED BY

garvanliev

Dec 24 , 2021

Тркалезна маса – „Повеќе и подобри работни места за жените“

На 24.12.2021 година во организација на Промо Идеа, Струмица, во рамките на проектот „Родова правичност…

Read more

POSTED BY

garvanliev

Dec 17 , 2019

Проект „Заеднички работен простор за стартапи, микро и мали бизниси – Заеднички работен Хаб“

Активностите во рамките на проектот „Заеднички работен простор за стартапи, микро и мали бизниси –…

Read more

POSTED BY

garvanliev